Declarațieprivind modulele cookie

Piatafermierilor.ro folosește modulecookie, sisteme de urmărire, script-uri și butoane social media (denumite încontinuare: „Tehnologii“) pe site-urile sale web și aplicații pentru a ne ajutasă căpătăm o experiență mai bună, mai rapidă și mai sigură. Aceste tehnologiisunt de asemenea plasate prin intermediul terțelor părți care sunt angajate decătre Piatafermierilor.ro. Desigur, vom respecta confidențialitatea dvs. înceea ce privește aceste tehnologii. Pentru mai multe informații despre modul încare gestionăm datele dvs., vă rugăm să consultați declarațianoastră de confidențialitate. Prin intermediul acestei declarații cuprivire la modulul cookie am dori să vă explicăm ce reprezintă tehnologiile pecare le folosim și de ce le folosim. Dacă totuși aveți întrebări despre modulnostru de utilizare a tehnologiilor sau confidențialitatea dvs. aferentătehnologiilor, puteți să ne contactați la privacy@Piatafermierilor.ro

Cetehnologii folosim?

După cum s-a menționat mai sus, noiutilizăm diverse tehnologii pentru colectarea datelor. Tehnologiile folosite dePiatafermierilor.ro sunt script-urile, sistemele de urmărire si modulelecookie. Fiecare tehnologie va fi explicată în continuare.

1. Ce este un script?

Un script este o porțiune din codulde program care este folosit pentru ca site-ul nostru să funcționeze în modcorespunzător și pentru a-l face interactiv. Acest cod poate fi executat peserverul nostru sau pe echipamentul dvs.

2. Ce este un sistem de urmărire?

Un sistem de urmărire este oporțiune mică, invizibilă de text sau imagine de pe site-ul nostru, care estefolosit pentru a caracteriza traficul pe site-ul nostru. Pentru a descrietraficul, noi folosim mai multe sisteme de urmărire care stochează diverse datedespre dvs. Putem dispune de asemenea, de terțe părți care plasează sisteme deurmărire pe site-ul nostru pentru a monitoriza traficul de pe site-ul nostrupentru noi.

3. Ce sunt modulele cookie?

Un modul cookie este un fișiertextual mic simplu, care este expediat de pe unele din paginile noastre și estestocat de browser-ul dvs. web pe hard disk-ul calculatorului dvs. Unele modulecookie asigură doar stabilirea legăturii între activitățile dvs. pe site-ulnostru web în timpul vizitei dvs. pe site-ul web. Alte module cookie vor rămânepe hard disk-ul computerului dvs. și vor fi trimise înapoi pe serverelenoastre, sau pe cele ale unor terțe părți, care au plasat modulele cookiepentru noi, în momentul în care dvs. vizitați din nou site-ul nostru.

4. Ce sunt butoanele socialmedia?

Pe langa modulele cookie, site-urilenoastre utilizează, de asemenea, butoane social media. Aceste butoane suntincluse pentru a promova paginile web ( „like“) sau a partaja ( „tweet“) perețelele de socializare precum Facebook, Twitter, Google+ și YouTube. Acestebutoane funcționează prin intermediul porțiunilor de cod care provin de pe Facebook,Twitter, Google + și Youtube.

Dece folosim aceste tehnologii?

Noi plasăm modulele cookie,sistemele de urmărire și script-urile cu diferite scopuri: funcționale,analitice și de marketing. În continuare este prezentată o imagine de ansamblua diverselor scopuri de utilizare a tehnologiilor.

1. Scopuri funcționale

Noi utilizăm diferite tehnologiipentru a asigura că site-ul nostru să funcționeaze bine și să fie ușor deutilizat. Script-urile și modulele cookie sunt folosite în acest scop.Script-urile asigură ca site-ul web să fie interactiv și îndată ce faceți clicpe ceva, acel lucru sa se întample. Modulele cookie sunt folosite pentru cafuncțiile, precum coșul de cumpărături să poată funcționa. Fără modulelecookie, coșul de cumpărături nu poate reține produsele pe care le-ați selectat.Reținerea adresei dvs. este, de asemenea, o funcție care nu ar putea fiposibilă fără modulele cookie. Unele dintre tehnologiile utilizate în scopurifuncționale sunt atât de esențiale pentru funcționarea site-ului nostru astfelîncât acestea nu pot fi sistate. Aceste tehnologii nu vor fi păstrate mai multdecât câteva ore după vizitarea site-ului.

2. Scopuri analitice

Noi analizăm conduita dvs. pesite-ul nostru, folosind modulele cookie și sistemele de urmărire cu scopul dea îmbunătăți site-ul nostru și a-l ajusta la așteptările dvs. Sperăm căanalizând aceste date, site-ul nostru va fi pe cât se poate de prietenos. Deexemplu, noi urmărim care pagini sunt vizitate cel mai frecvent și modul încare navigați pe site-ul nostru.

3. Scopuri de marketing

Evident, noi sperăm că dvs. vețifolosiți site-ul nostru cât mai des posibil și, prin urmare, folosim modulelecookie și sistemele de urmărire pentru a vă promova site-ul nostru. Prinintermediul modulelor cookie vă putem furniza oferte interesante și / saureduceri. În acest scop, vom analiza, printre altele, cât de des folosițisite-ul nostru și ce produse vă prezintă interes. Acest lucru ne permite săadaptam mai bine oferta noastră și publicitatea la așteptările dvs. Un altobiectiv de marketing pentru care folosim sistemele de urmărire este de averifica dacă veniți de pe un site al unuia dintre agențiile noastre depublicitate. Acest lucru este necesar având în vedere faptul că trebuie săachităm un onorariu agențiilor de publicitate pentru clienții care viziteazăsite-ul nostru prin intermediul platformei lor (sau care plasează o comandă peplatforma noastră).

Asigurareasecurității datelor dvs. de către noi și terți

1. Asigurarea securității datelordvs. de către Piatafermierilor.ro

Piatafermierilor.ro asigurăprotecția datelor dvs. și întreprinde măsurile adecvate pentru a preveniutilizarea abuzivă, pierderea, accesul neautorizat, divulgarea nedorită șimodificarea neautorizată a datelor. În cazul în care considerați că datele dvs.nu sunt protejate în mod corespunzător sau există indicii de utilizare abuzivăa acestora, vă rugăm sa ne contactați la: privacy@Piatafermierilor.ro.

2. Tehnologiile terței părți

După cum s-a menționat anterior, noiutilizăm tehnologiile terței părți. Aceste terțe părți ne ajuta la atingereascopurilor descrise. Nu permitem terților părți să utilizeze datele dvs. înscopurile proprii sau în scopurile care nu corespund celor descrise în aceastădeclarație. Piatafermierilor.ro încheie acorduri de prelucrare a datelor cuterțele părți, care plasează tehnologii pe site-ul nostru sub responsabilitateanoastră. Noi încheiem aceste acorduri de prelucrare a datelor pentru a asiguraacelași nivel de securitate și confidențialitate a datelor dvs. Noi purtămresponsabilitatea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de cătreterți în numele Piatafermierilor.ro.

Caresunt drepturile dvs.?

1. Activarea / dezactivareamodulelor cookie și ștergerea acestora

Puteți ajusta oricând preferințeleîn ceea ce privește tehnologiile (adesea numite module cookie doar peinternet). De asemenea, este posibil să ștergeți modulele cookie deja plasate(aceasta este singura tehnologie care stochează date pe dispozitivul dvs). Prindezactivarea tehnologiilor este posibil ca anumite secțiuni ale site-uluinostru să nu mai funcționeze. Tehnologiile esențiale pentru funcționareasite-ului (inclusiv unele script-uri și module cookie) nu pot fi dezactivate.Făcând clic pe unul dintre link-urile de mai jos, veți afla cum puteți modificasetările dvs. în funcție de browser și să ștergeți, eventual, modulele cookie:

2. Dreptul de a inspecta, corectasau șterge datele dvs.

Dvs. aveți dreptul de a solicitaaccesul la și corectarea sau ștergerea datelor dvs. (pentru mai multeinformații, consultați declarația noastră deconfidențialitate. Pentru a preveni utilizarea abuzivă, suntețirugat să vă identificați în mod adecvat în cazul unei astfel de cerere. Încazul în care solicitați acces la datele cu caracter personal legate de unmodul cookie, este necesar să expediați o copie a modulului cookie respectiv.Puteți găsi aceste detalii în setările browser-ului dvs. Pentru solicitări, neputeți contacta la privacy@piatafermierilor.ro. Piatafermierilor.ro vă va oferi unrăspuns la solicitarea dvs. cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de patrusăptămâni.

3. Sfaturi, întrebări șireclamații

Pentru mai multe informații desprepolitica noastră de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracterpersonal, vă rugăm să consultați declarația noastrăde confidențialitate. Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privirela politica noastră legată de modulele cookie, vom fi bucuroși să vă acordămasistență. Vom aprecia sfaturile sau sugestiile dvs. cu privire laîmbunătățirea politicii noastre aferentă modulelor cookie. Ne puteți contacta la:privacy@Piatafermierilor.ro

4. Autoritatea responsabilă cuprelucrarea datelor cu caracter personal

Suplimentar posibilității deexpediere a reclamației în adresa noastră, de asemenea, aveți dreptul întemeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) să depuneți oreclamație în adresa Autorității Române pentru protecția datelor în legătură cuprelucrarea datelor cu caracter personal. În legătură cu o astfel dereclamație, puteți contacta Autoritatea Română pentru protecția datelor.

Datelede contact